Silniční přeprava s námi již přes 80 let

LKW-in-Fahrt-frontal
  • Kamionová přeprava jednotlivě nebo multimodálně
  • Balíky, kusové zásilky, částečná i celovozová přeprava

Silniční, kamionová a nákladní přeprava je vedle své samotné funkce pojítkem mezi všemi dopravními obory.
Emons nasazuje pro pozemní přepravu nákladu různé druhy přepravy jednotlivě nebo jich využívá více dohromady. To se týká i služby na přepravu balíků. Vaše balíkové zásilky jsou přepravovány díky již zavedeným sítím přepravy balíků a to s volitelnými možnostmi doručení. U částečných a kompletních přeprav se Emons obsluhuje svou vlastní flotilou nákladních vozidel, doplněnou o charterovou dopravu.


Silniční přeprava kusových zásilek systémově řízená

05-netzwerk
  • Vnitrostátní i mezinárodní silniční přeprava
  • Vlastní síť pro kusové zásilky s nastaveným linkovým provozem
  • Běžná doba dodání 24 až 48 hodin, expres nebo fixní termín

Naše síť přepravy kusových zásilek patří s více než 20 vlastními středisky a schopnými partnery k Top 10 v Německu. Nastavený linkový provoz kusových zásilek se přitom provádí převážně vlastními vozidly. Naši zákazníci mohou volit mezi cenově výhodným časem doručení od 24 až 48 hodin a expres-produkty až po fixní termíny dodání.

Evropu, východní Evropu a Blízký východ obsluhuje Emons pomocí vlastních společností v Bulharsku, Itálii, Kazachstánu, Litvě, Polsku, Rumunsku, Rusku, Švýcarsku, Čechách, Turecku, Ukrajině a Bělorusku. Dále spolupracujeme s vybranými známými partnery. Spěchající zásilky nebo fixní termíny organizuje Emons Spedice v souladu s nabízenými službami po domluvě. 

Rozsáhlé doplňkové služby

Logistik_Mindmap 

Avízo dle požadavku, přeprava nebezpečného zboží nebo zásilky na dobírku jsou jen některými z příkladů obsáhlého spektra služeb Emons Spedice. Zavedenými postupy a stálým sledováním kvality dosahuje Emons trvale vysoké kvality. Management kvality a ochrany životního prostředí Emons Spedice je certifikován.
 

Palivový příplatek

Emons Spedition & Logistik Weltkarte 

Palivový příplatek stanovujeme vždy cca 15. v měsíci. Podkladem je nám naše cenová matice a průměrná hodnota motorové nafty za předcházející měsíc dle Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Sazba palivového příplatku pro období

15.07.2019 – 14.08.2019:  6 %
15.08.2019 – 14.09.2019:  6 %