Přeprava nebezpečného a řádně zabaleného zboží s Emonsem

 • 100% ADR vybavení vlastního vozového parku
 • 100 % řidičů s platnými ADR průkazy
 • 95 % subdodavatelů ADR vybavení + osvědčení
 • pravidelné kontroly, denní vzorky
 • školení technicko-hospodářských a provozních pracovníků (dvakrát za rok)

Z přepravy jsou v rámci naší sítě vyloučeny následující látky

 • Třída 1: výbušné látky a předměty; jen 1.4 S+G možno, pokud látky nepodléhají zákonu o výbušninách a/nebo „zákonu o kontrole válečných zbraní“ (Kriegswaffenkontrollgesetz).
 • Třída 2: v tancích
 • Třída 3: v tancích
 • Třída 4.1: v tancích a volně ložené stejně tak čísla UN 3221, UN 3222, UN 3231 až UN 3240
 • Třída 4.2: v tancích a volně ložené
 • Třída 4.3: v tancích a volně ložené
 • Třída 5.1: v tancích a volně ložené
 • Třída 5.2: v tancích a volně ložené stejně tak čísla UN 3101 a UN 3102, UN 3111 až UN 3120
 • Třída 6.1: v tancích
 • Třída 6.2: všechny látky této třídy
 • Třída 7: všechny látky této třídy – jen UN 2908 až UN 2911 jsou možná pro tuzemskou přepravu
 • Třída 8: v tancích a volně ložené
 • Třída 9: v tancích a volně ložené stejně tak čísla UN 3245 a UN 3256 až UN 3258 jako také UN 3268, když je potřeba osvědčení o způsobilosti k manipulaci s výbušninami