Ve službách Vašeho zboží

Zoll-Dienste: Verzollung bzw. Zollabwicklung Ihrer Import- und Export-Sendungen - Emons Spedition & Logistik
 • kompletní celní služby
 • vlastní celní sklady
 • semináře a školení zaměstnanců v oblasti cla a celního řízení

Celní služby Emons Spedice Vám pomohou vyřídit clo a celní řízení Vašich importních a exportních zásilek. Vedle snadného celního řízení Vám dále nabízíme celní poradenství a obsáhlé dovednosti celního managementu.

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti cla, vlastní celní sklady stejně tak naše síť silniční, námořní a letecké přepravy nám umožňují převzít veškeré Vaše importní a exportní záležitosti. Emons Spedice Vám organizuje Vaši přepravu, skladování Vašich zásilek, clení a také řešení formálních problémů při celním řízení.


Emons jako Váš garant bonity, ochrany údajů a kvality

AEO-Zertifizierungen der Emons Spedition GmbH, Emons-Rail-Cargo GmbH, Emons Air & Sea GmbH und der Emons Multitransport GmbH
 • AEO certifikát na nejvyšším stupni F přináší zjednodušené celní odbavení a bezpečnostní celní kontroly
 • zajištění mezinárodního dodavatelského řetězce
 • časová i finanční úspora při clení

Osvědčením „Oprávněný hospodářský subjekt“ („Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter“  (AEO F) se stal Emons uznávaným garantem jistoty, bonity, ochrany osobních dat a kvality v rámci mezinárodního dodavatelského řetězce (Supply Chain).

Tento status vysokého standardu přináší pro Vás výhody:

 • přenos redukovaných záznamů při elektronických vstupních souhrnných celních prohlášeních přes ATLAS IT program
 • méně kontrol zboží a dokladů
 • stoupající jistota a přesnost díky optimalizaci procesu
 • lepší spolupráce s celními úřady

Rozsáhlé know-how ve věcech cla

 • fundované celní poradenství
 • optimalizace procesů
 • komplexní programy celního managementu

Celní poradenství jako podpora našich zákazníků je individuální při optimalizaci procesů dovozních stejně tak vývozních postupů. V návaznosti na základní analýzu průběhu procesu vyvíjíme vhodné strategie následných postupů. Vedle toho nabízíme kvalifikační školení zaměstnanců, která rozšiřují jejich potřebné kompetence pro činnost v importu a exportu.

 

Celní management nabízí možnost nechat na nás převést celkové nebo částečné importní či exportní vyřizování. Tento importní a exportní outsourcing zvyšuje jistotu a spolehlivost, zamezuje chybám v clení, snižuje náklady a zvyšuje flexibilitu.


Hrajeme na jistotu – s ATLAS IT programem

ATLAS - Emons Spedition & Logistik
 • systém clení ATLAS
 • automatické odbavení a ohlídání zboží
 • ATLAS a Compliance* poradenství

Téma bezpečí a celní odbavení získalo v posledních letech obzvláště na důležitosti v rámci importu a exportu za hranice EU. Proto se od roku 2011 pro EU importy a exporty závazně odevzdávají elektronická vstupní souhrnná celní prohlášení přes IT proces ATLAS.

Vedle toho musí být také v rámci protiteroristického a bezpečného Supply Chain od r. 2001 splněny Compliance*-předpisy. Tyto dovolují přehodnocení (kontrolu) zásilky za pomoci Compliance* softwaru a při zásadních chybách učinit odpovídající kroky.

Pro zamezení prodloužení dodacích lhůt nebo obchodu škodících zápisů do sankčních seznamů, nabízí Emons vedle Atlas také Compliance* poradenství.


Clo a celní řízení v přehledu služeb

 • Poradenství & školení: Clo a zahraniční obchod
  • analýzy průběhů, strategie postupů, optimalizace procesu
  • ATLAS a Compliance* poradenství
  • školení zaměstnanců a celní semináře
 • Compliance* služby
  • permanentní kontroly vnitrostátních a mezinárodních obchodních styků s aktuálním seznamem teroristů EU, Japonska a USA
 • Importní a exportní clení přes IT proces ATLAS
  • dovoz do volného oběhu
  • dovoz k aktivnímu zušlechtění a po pasivním zpracování
  • dovoz do celního skladu a celkové celní řízení (ATLAS-ZL), také ve spojení se službami v oblasti skladové logistiky
  • vývozy do třetích zemí
  • vývoz po aktivním zušlechtění k pasivnímu zpracování
  • tvorba dokumentů T1 a T2 jako odsouhlasený odesílatel či příjemce
 • Celní služby mimo ATLAS
  • vývoj optimalizace dopravy
  • žádost o speciální celní dokumenty jako doklad původu, EUR 1, A TR, T2 L, CEMT povolení atd.
  • proclení podle postupů Carnet-A.T.A. a Carnet-TIR
  • clení v ostatních státech Evropské Unie, ve Švýcarsku, Rusku, Turecku, Ukrajině, Bělorusku, stejně tak v dalších zemích Evropy a kontinentálně i v Africe, Americe, Asii a Austrálii

 

Naše celní služby Vám můžeme nabídnout jednotlivě, jako balíček kombinace služeb popřípadě jako komplexní službu řešení celních záležitostí. Naši zkušení zaměstnanci jsou Vám k dispozici. Zde se dostanete ke kontaktnímu formuláři.

 


 

*Compliance – prověření souladu s právními předpisy