Himmelkron_lkw.png

Nýřany, 6.2.2023Oznámení o změně názvu společnosti

Nový obchodní název společnosti Emons

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vám dovolujeme oznámit, že s účinností od 1. 2. 2023 došlo ke změně názvu společnosti Emons Spedice s.r.o., IČ: 26393468, se sídlem Nýřany, U Mexika 1346, 330 23 Nýřany, zapsané v oddílu C, vložce 17 469 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, a to tak, že od výše uvedeného data vystupuje pod obchodním názvem:


Emons Česká republika s.r.o.


Změna názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má společnost vůči svým obchodním partnerům, stejně tak jako na práva a závazky vůči společnosti. Na již uzavřených smlouvách se rovněž nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání musí být od výše uvedeného data realizována pod novým obchodním názvem.

S pozdravem

 

Ulf Kühnreich, Thorsten Heuser
jednatelé

Emons Česká republika s.r.o.