Palivový příplatek

Od 15.06.2018 bude účtován palivový příplatek.

Pro jeho zavedení ponecháváme výši palivového příplatku pro měsíc červen 2018 na 2 %. Toto platí do poloviny července, kdy bude procentní sazba již nastavena dle aktuální výše průměrné hodnoty motorové nafty za předchozí měsíc a dle cenové matice palivového příplatku viz níže.

 

Aktuální cenovou matici palivového příplatku naleznete zde.

 

Palivový příplatek společnosti Emons Spedice s.r.o. je kalkulován z průměrné hodnoty paliva
tzn. 1 litr motorové nafty za předchozí měsíc. Aktuální hodnotu naleznete na https://www.emons.cz/news/.

 

Průměrná hodnota za jeden litr paliva tzn. 1 litr motorové nafty za měsíc duben 2018 je 30,06 Kč, za měsíc květen již 31,82 Kč. (palivový příplatek přesto ponecháváme na 2 % až do poloviny července)

 

Vždy cca 15. den v měsíci aktualizujeme výši palivového příplatku podle průměrné hodnoty za předchozí měsíc s platností do poloviny následujícího měsíce.