Změna mýta v Německu 2015

Köln, 10.08.2015 – V roce 2015 vzrůstají náklady na přepravu kusových zásilek až o 2,6 %.

V souladu se studií o změnách mýtného v roce 2015, o kterou zažádala DSLV (Deutscher Speditions- und Logistikverband) Steinbeis poradenské centrum FOR LOGIC, se zvyšují náklady na přepravu kusových zásilek až o 2,6 %. Působení změny mýtného na ceny podléhá také průměrným hodnotám, produktivním rozdílům a individuálním strukturám zásilek.

Nejvíce se v tabulce mýtného projevuje plošné mýto. S rozšířením mýtné povinnosti na vozidla od 7,5 tun budou mýtu podléhat z větší části také samotné svozy a rozvozy. Přepravcům tím nově vznikají náklady na přepravu a zároveň na správu a kontrolu spočteného mýta.

Následující změny mají vliv na zmíněné navýšení mýtných sazeb:

Od ledna 2015 byly sazby mýtného rozděleny mezi náklady za znečištění ovzduší a náklady na infrastrukturu a v souladu s novými odbornými posudky silničních nákladů (něm. Wegekostengutachten) upraveny.

Od července 2015 je mýtem zpoplatněno dalších 1 100 km silnic I. třídy v Německu. Spolu s tím nyní mýtu podléhá 12 917 km dálnic a 2 303 km silnic I. třídy.

Od října 2015 budou nově pro kalkulaci mýtného sloužit čtyři třídy náprav namísto dvou. Váhová hranice vozidla pro povinnou platbu mýta bude snížena z 12 tun na 7,5 tuny.